Lot# 347

Meiji period Japanese okimono of father and child, 12 cm

Meiji period Japanese okimono of father and child, 12 cm

*Estimate $AU:

200  –
300

Estimate $AU:

200  –
300

Auction Highlights